Λέξεις από "Αμνημονώ" έως "ανακεφαλαίωση"

Αμνημονώ =(αμνήμων,-οσύνη)) λησμονώ, επιλανθάνομαι, απαλείφω, αποσβήνω, παραλείπω, αποσιωπώ, αντιπαρέρχομαι # ενθυμούμαι, συγκρατώ, ανακαλώ, αναμοχλεύω, αναλογίζομαι, αναπολώ, ανιστορώ, αναφέρομαι σε, επιψαύω, ανακινώ<α+μιμνήσκομαι
αμνησικακία(-κος) = αγαθότητα, καλοσύνη, καλοκαγαθία, πραότητα, μακροθυμία, υψηλοφροσύνη # κακότητα, φαυλότητα, αχρειότητα, αθλιότητα, αισχρότητα, οικτρότητα, ελεεινότητα, κακεντρέχεια<α+μιμνήσκομαι+κακία
αμνηστία(-εύω,υτικός,-ευση) = συγγνώμη, συγχώρεση, παροχή, άφεση, εξιλέωση, εξιλασμός, δικαίωση, γενναιοφροσύνη, μακροθυμία, αμνησικακία # αντεκδίκηση, ανταπόδοση, αντίποινα, αντιπληρωμή, εκδικητικότητα<α+μιμνήσκομαι
αμοιβαιότητα = συστοιχία, ανταπόδοση, αντιστάθμιση, συναλληλία, αλληλεξάρτηση # δυσαρμονία, ασχεσία, δυσαναλογία, ανακολουθία, ανισομετρία, ασυνέπεια, ακοινωνησία<αμείβω
άμοιρος=καημένος,χτυπημένος,δυστυχής,αμέτοχος,απαλλαγμένος,ανεύθυνος<α+μείρομαι(μοίρα)
αμόνοιαστος=ασυμφιλίωτος,άσπονδος,διασαλευμένος,απομακρυσμένος<α+ομό+νους
αμοραλισμός(λατ)=ανηθικότητα,εκτροχιασμός,ασυδοσία,διαφθορά,έκλυση#ηθικότητα,πειθαρχία,πουριτα νισμός
αμουσία = αφιλοκαλία,απειροκαλία,ακαλλιεργησία, αμάθεια, απαιδευσία, απαιδαγωγησία # μόρφωση, παιδεία, καλλιέργεια, κατάρτιση, ανατροφή, γαλούχηση, σφυρηλάτηση<α+μούσα
αμόχθως = ακόπως, αβρόχοις ποσίν, ανιδρώτως, ακοπότατα, αναπαυτικά, ανέτως # δυσκόλως, μετά κόπου, παντί τρόπω, πάση δυνάμει, παντί σθένει, κοπιωδώς, επιπόνως(αμόχθητος,αμόχθως)<α+μόχθος
αμυδρός=άτονος,ανεπαίσθητος,ασαφής,ξεθωριασμένος,ανεπαίσθητος,συγκεχυμένος,αόριστος#έντονος,αισθητός,ζωηρός
αμύητος = αδαής,άγνωρος, αμάθητος, ανεξακρίβωτος, ανίδεος, ανύποπτος, αμυσταγώγητος # οικείος,κατηρτισμένος,ειδήμων, κοινωνός, επιστάμενος, εντριβής, ενήμερος, γνωρίζων, πεπαιδευμένος<α+μυώ
αμύθητος = αξιοσημείωτος, ανομολόγητος,ανυπολόγιστος,αμέτρητος, απερίγραπτος, αφάνταστος, πολυπληθής, απειράριθμος, απειροπληθής, αρίφνητος,μυθώδης,κολοσσιαίος # απειροελάχιστος, ασήμαντος, ολιγάριθμος
αμυντήριος(-ικός,-ότητα) = υπερασπιστικός, αντιστεκόμενος, επιθετικός # υποχωρητικός, ενδοτικός, ευπρόσβλητος, παραδοτικός
αμφιβολία(-βάλλω) = αβεβαιότητα, σκεπτικισμός, δυσπιστία, αμφισβήτηση # πεποίθηση, βεβαιότητα, αξιοπιστία, ιδεολογία<αμφί+βάλλω
αμφιδέξιος=δεξιοτέχνης,διπλός,δεινός γραφέας,ζερβόδεξος<αμφι+δέχομαι
αμφίδρομος=διπλός,ταυτόχρονος,παλινδρομικός#μονοδιάστατος,μονόπλευρος<αμφί+τρέχω
αμφιθυμία=κυκλικότητα,εναλλαγή,κυκλοθυμία,αστάθεια<αμφί+θυμός
αμφιρρέπω = αστατώ, αιωρούμαι, στριφογυρίζω, κλυδωνίζομαι, αμφιβάλλω, ενδοιάζω, κλονίζομαι, δυσπιστώ, διστάζω, ταλαντεύομαι # ευσταθώ, σταθεροποιούμαι, εφησυχάζω, σχηματίζω πεποίθηση, κατασταλάζω, αποφαίνομαι<αμφί+ρέπω
αμφίρροπος = αναποφάσιστος, διστακτικός, εφεκτικός, αμφιταλαντευόμενος, αναποφάσιστος, αμφιβάλλων, απορητικός # αποφασιστικός, αυτόβουλος, κατασταλαγμένος, πεπεισμένος, υπερβέβαιος<αμφί+ρέπω
αμφισβητήσιμος = αμφίβολος, άδηλος, αβέβαιος, αστάθμητος, διλημματικός, ανεδαφικός, αθεμελίωτος, ασύστατος, ανακριβής, αναληθής, ανεξακρίβωτος, διαφιλονικούμενος # βέβαιος, ασφαλής, σταθμητός, ασυζήτητος, αναντίρρητος, εξακριβωμένος<αμφί+βαίνω
αμφισημία(-μος)=ιδιότητα λέξεως η φράσης να έχει παραπάνω από μία σημασίες<αμφί+σήμα
αμφιταλαντεύομαι = ρέπω, κλίνω,διστάζω, προσκλίνω, κατατείνω, επαμφοτερίζω # καταλήγω, αποφασίζω, κατασταλάζω, πείθομαι<αμφί+τάλαντον-εύω
αμφοτεροβαρής=ισοσκελισμένος,ισοβαρής<αμφι+έτερος+έτεροι+βάρος
αμφοτέρωθεν(επίρ.) = πλευρικώς, εξ εκατέρου μέρους, εκατέρωθεν, ένθεν και ένθεν # μονόπλευρα
άμωμος=αγνότατος,άμεμπτος,άσπιλος,καθαρός#κατηγορητέος,αξιόμεμπτος<α+μώμος(σφάλμα)
αναβεβλημένος (μτχ)= εκκρεμής, αδιεκπεραίωτος,ανεσταλμένος,μετατεθείς # (κατ)επείγων, βιαστικός, προέχων, εσπευσμένος <ανά+βάλλω
αναβιβάζω(-βιβασμός) = αίρω, ανάγω, εγείρω, υψώνω, αναμοχλεύω # κατάγω, κατατείνω, υποστέλλω <ανά+βιβάζω
αναβίωση = ζωογόνηση, αναζήτηση, ευρωστία, ακμαιότητα, ανθηρότητα, ευεξία, ρωμαλεότητα, εμψύχωση, παλιγγενεσία, έγερση, αφυπνισμός # αδυναμία, ασθενικότητα, κατάπτωση, χαυνότητα, ατονία, νωθρότητα, λήθαργος, νάρκωση<ανά+ζω
αναβλητικός = εκκρεμής, αδιεκπεραίωτος, ανασταλτικός # βιαστικός, άμεσος, ανυπέρθετος, εσπευσμένος, σπεύδων<ανά+βάλλω
αναβοώ = κραυγάζω, ανευφημώ, ξεφωνίζω, βροντοφωνώ, στριγγλίζω, φωνασκώ, ωρύομαι, χαιρετίζω, επευφημώ, αναφωνώ # σιγομιλώ, ψιθυρίζω, υποψάλλω<ανά+βους
αναβρασμός = αναταραχή, έξαψη, αγανάκτηση, σάλος, κλυδωνισμός, κοχλασμός, δίνη, λαίλαπα, αλλοφροσύνη, υπερδιέγερση # αταραξία, νηνεμία, γαλήνευση, κατευνασμός, εξιλέωση, καταστολή, καταπράυνση
αναβρύζω,-ύζω = αναρρέω, αναπηδώ, εκρέω, εκχύνομαι, διαρρέω(-υση,-υσμα)
αναγέννηση = αναδημιουργία, αναβίωση, ανάπλαση, ανασχηματισμός, αναπαραγωγή, εμψύχωση, ζωογόνηση, γονιμοποίηση # εκμηδένιση, διάλυση, ματαίωση, λήθαργος, απονέκρωση<ανά+γεννώ
ανάγω = μετατρέπω, αποδίδω, εγείρω, μεταβάλλω, τρέπω, εξηγώ, αποδίδω, αναβιβάζω, επαίρω,αναδεικνύω # διατηρώ, παραμένω, υποβιβάζω, κατατείνω<ανά+άγω(αναγωγή)
ανάγωγος = απαιδαγώγητος, αδιάκριτος, απερίσκεπτος, χονδροειδής, αγροίκος, βάναυσος, απρεπής, άσεμνος, επιλήψιμος # επιμελημένος, εκλεπτυσμένος, καλοαναθρεμμένος, ευσχήμων, ευγενής, αβρός, διακριτικός
αναδεικνύομαι = ευδοκιμώ, αναφαίνομαι, ακμάζω,ξεπροβάλλω, ευημερώ, μεσουρανώ, αναλάμπω, προβιβάζομαι, κατορθώνω, ευοδώνω # παρακμάζω, μαραίνομαι, καταρρέω, δύω, λαθεύω, αστοχώ, ματαιοπονώ<ανά+δεικνύω
ανάδευση = ανάμειξη, ανακίνηση, σάλεμα, υποκίνηση, κινητικότητα, δόνηση # ακινητοποίηση, τροχοπέδηση, στασιμότητα, αδράνεια<ανά+δεύω
αναδέχομαι = αναλαμβάνω, επωμίζομαι # παραιτούμαι, αποχωρώ, εγκαταλείπω
αναδίδω = διαχύνω, διασκορπίζω, διασκεδάζω,εκπέμπω,διασκορπίζω, διασπείρω, εκβάλλω, εκκομίζω, εκσπώ, εκκόπτω,εκβράζω # συναθροίζω, συγκεντρώνω, συλλέγω, συνάγω, συσσωρεύω, συσπειρώνω, συγκαλώ
αναδιοργάνωση = μεθοδικότητα, συστηματικότητα,αναμόρφωση,ανασυγκρότηση, προγραμματισμός # ακαταστασία, ατασθαλία, αρρυθμία, αποσύνθεση, εξάρθρωση
αναδίπλωση = επανάληψη, υποτροπή, αναπαράσταση, επανεμφάνιση, ταυτολογία, παλιλλογία <ανά + δις+πλους
αναδίφηση =(αναδίφης,-φητής) αναζήτηση, επιδίωξη, έρευνα, αναδρομή, ψηλάφηση,ανίχνευση, εξιχνία ση
αναδρομή = επανάληψη, επάνοδος, επιστροφή, παλινδρόμηση, επαναπατρισμός, επαναφορά # αναχώρηση, εξόρμηση, απομάκρυνση, εκτοπισμός<ανά+τρέχω
αναζωογόνηση = αναστήλωση, ενδυνάμωση, αναβίωση, αλκή, ευρωστία, ρώμη, ακμαιότητα, σφριγηλότητα, ζωτικότητα, θωράκιση, επίρρωση, κραταίωση,τόνωση,αναθέρμανση # ασθενικότητα, ανεπάρκεια, καχεξία, ατονία, πλαδαρότητα, καχεκτικότητα<ανά+ζω+γίγνομαι
αναζωπύρωση = ζωογόνηση, ανάφλεξη, διέγερση, αναβίωση, αναγέννηση, ζωντάνεμα, εμψύχωση, ανακίνηση, υποδαύλιση, πυροδότηση, έναυσμα # νέκρωση, αζωϊα, κατάσβεση, περιορισμός, περιστολή<ανά+ζω+πυρ
αναθάλλω = επανακμάζω, ξανανοίγω, ξανανθίζω, μπουμπουκιάζω, ανθοβολώ, ανθοκομώ, ξανανιώνω # μαραίνομαι, ξηραίνομαι, ατροφώ, αργοσβήνω, καταρρέωανά+θάλλω(λάμπω)
αναθεματίζω=αποβάλλω,αποκηρύσσω,αποκόπτω,καταριέμαι<ανά+τίθημι
αναθεωρώ = μελετώ, επεξεργάζομαι, επιθεωρώ, κατοπτεύω, εμβαθύνω, κοσκινίζω, διυλίζω(-ήσιμος,ητής,ικός,ισμός)
αναθύμηση=ανάκληση,αναπόληση#λησμονιά,λήθη<ανά+θυμός(αναθυμούμαι)
αναιμικός = ωχρός, πελιδνός, αδύναμος, ατονικός # καρδαμωμένος, ενδυναμωμένος, κρατερός, ερυθρός, πορφυρόχρωμος<α+αίμα
αναίρεση = αθέτηση, καταπάτηση, παραβίαση,ακύρωση, καταστρατήγηση, παρασπονδία, επιορκία # τήρηση, νομιμοφροσύνη, σεβασμός, ευορκία<ανά+αιρέω
αναισθησία = απάθια, ασπλαγχνία, πώρωση, σκληροδερμία, παχυδερμία, ασυγκινησία, αταραξία, αναλγησία, ψυχρότητα, κώφευση, απανθρωπιά, σκληροκαρδία, πετροψυχία # ευαισθησία, λεπτότητα, ευπάθεια, ευθιξία, οικτιρμός, πονοψυχία<α+αίσθησις
αναισχυντία = αναίδεια, κυνικότητα, αθυρογλωσσία, θρασύτητα, αποκοτιά, προκλητικότητα # αισχύνη, συστολή, ατολμία, επιφυλακτικότητα, ντροπαλότητα, ερυθρίαση, σεμνοτυφία<α+αίσχος
ανακαλώ = ακυρώνω, διαλύω, παραγράφω,αναθυμούμαι,αναπολώ # επικυρώνω, παραδέχομαι, αναγνωρίζω, επιδικάζω, επισημοποιώ<ανά+καλώ
ανάκαμψη = ανακύρτωση, επιστροφή, επάνοδος, επαναπατρισμός, επαναφορά, ανακύκληση#ύφεση,ανάσχεση,επιβράδυνση <ανά+κάμπτω
ανακατανέμω = επιμερίζω, διαμοιράζω, διανέμω, καταμερίζω, επικληρώνω<ανά+κατά+νέμω
ανακατατάσσω = ξαναοργανώνω, συμπεριλαμβάνω, ταξινομώ, αποκαθιστώ, επαναθέτω <ανά+κατά+τάσσσω
ανακεφαλαίωση = επανάληψη, συνόψιση, ψιττακισμός, αναμάσηση, αναμηρυκασμός, παλιλλογία, ολιγολογία, συντομία, λακωνικότητα, περιληπτικότητα, απολογισμός, συντόμευση,ανασκόπηση # περιττολογία, φλυαρία, αδολεσχία, λογοδίρροια, γλωσσαλγία, ασιγησία, λογοκοπία, βερμπαλισμός, αεροκοπάνισμα, φλημαφήματα, λογοχείμαρρος<ανά+κεφαλή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου