Λέξεις από "Αλλοιώνω" έως "αμισθί"

Αλλοιώνω = μεταβάλλω, διαφοροποιώ, τροποποιώ, μεταλλάσσω, μετασχηματίζω, νοθεύω, κιβδηλεύω, χειροτερεύω # διατηρώ, συντηρώ, φυλάσσω, βελτιώνω, εξυγιαίνω, διευθετώ
αλλοπρόσαλλος = ανειλικρινής, φαρισαϊκός, κρυψίβουλος, πολυπρόσωπος, υστερόβουλος, ασταθής, ρευστός, ανερμάτιστος # ειλικρινής, ακραιφνής, ανυπόκριτος, απροφάσιστος, σταθερός, συνεπής, απαρέγκλιτος, προσηλωμένος<άλλο+προς+άλλο
αλλοτριότητα = ετερότητα, διαφορά, ετερογένεια, ασχεσία # ταυτότητα, απαραλλαξία, ομογένεια, συνταυτισμός<άλλος,αλλότριος
αλλοφροσύνη = παραφορά, βιαιοπάθεια, φλογερότητα, ακράτεια # συγκράτηση, χαλιναγώγηση, μετριοπάθεια, αυτοπειθαρχία, αυτεπιβολή<άλλο+φρην(αλλόφρων,επίθ.)
Αλλόφυλος= αλλοεθνής,αλλογενής,ξένος#ντόπιος,ιθαγενής,συμπατριώτης<άλλος+φύλο
αλόγιστος = αισθητός, άφθονος, μυθώδης, απερίγραπτος, απεριόριστος, πολλαπλάσιος, αδιανόητος, ασυναίσθητος, άσκεπτος, άβουλος # περιορισμένος, σταγονομετρικός, δυσδιάκριτος, αμυδρός, ανεπαρκής, σκεπτικός, προμελετημένος, αστόχαστος, βεβουλευμένος, συνετός<α+λέγω
άλογος = αλλόκοτος, παράδοξος, μωρός, ακατανόητος, ασωφρόνιστος # συνετός, εγκεφαλικός, ισορροπημένος, μετρημένος<α+λέγω
αλτρουισμός = φιλαλληλία, φιλανθρωπία, αφιλαυτία, συναδελφικότητα, αλληλεγγύη, τρυφερότητα, φιλοστοργία # εμπάθεια, μνησικακία, μισαλληλία, μισανθρωπία, μισαλλοδοξία, μισητότητα <alter (άλλος)
αλύγιστος = άκαμπτος, επίμονος,άτεγκτος, μονοκόμματος, σταθερός, ανελαστικός, ακλόνητος, δυσήλατος, αμετάλλακτος, αμεταγώνιστος, άσειστος, αμεταμέλητος # ασταθής, άστατος, ρευστός, ευεπηρέαστος, ευμετάβλητος, παλίμβουλος, παλίντροπος, αψίκορος, αμφιταλαντευόμενος<α+λυγίζω
αλυσιτελής = ατελέσφορος, ανεπιτυχής, ανευόδωτος, απραγματοποίητος,ανώφελος,ασύμφορος # ευδόκιμος, εύστοχος, επιτυχής, αριστοτεχνικός, αριστουργηματικός, αποτελεσματικός,επωφελής, καρποφόρος <α +λύση+τέλος
αλύτρωτος = ανελεύθερος, άσωστος,σκλαβωμένος,υπόδουλος, αγλύτωτος, επιβλαβής, ερημωτικός # άδουλος, ασκλάβωτος, σωτήριος, επείρακτος, ανδραποδιστικός<α+λύω,λύτρον(αλυτρωτισμός)
αλώβητος = άφθαρτος, αβλαβής, ακέραιος, απρόσβλητος, άθικτος, ανέπαφος # φθαρμένος, διαβρωμένος, τετριμμένος, ρακώδης, φθοροποιός<α+λώβη(βλάβη)
άλωση = κατοχή, σφετερισμός, προσαπόκτηση, κατάληψη, επίταξη, κατάκτηση, υποδούλωση, πολιόρκηση # αναπόκτητο, ελευθερία, θρίαμβος, επικράτηση, υπερνίκηση, κατατρόπωση<αλίσκομαι
αμάθεια = αγραμματοσύνη, ακαλλιεργησία, απαιδευσία, αδαημοσύνη, άγνοια, ανεπιστασία # μόρφωση, εμπειρία, γαλούχηση, δαημοσύνη, πολυπειρία, ειδημοσύνη<α+μανθάνω(αμαθής,αμάθητος)
αμάλγαμα = κράμα, μείγμα, κυκεών, μωσαϊκό, συνοθύλευμα, σύμφυρμα # απλότητα, λιτότητα, μονομέρεια, ολιγομέρεια, ανάλυση, απλούστευση<α+μαλάσσω
αμάραντος = ανθηρός, θαλερός, ακμαίος,αειθαλής # άτονος, καχεκτικός, ασθενικός, ατροφικός <α +μαραίνω
αμαρτάνω = περιπίπτω, ολισθαίνω, σφάλλω, απατώμαι, αστοχώ, πλανώμαι, λαθεύω, κολάζομαι # δικαιώνομαι,συναισθάνομαι, διορθώνω(ήμαρτον,Αόρ.β)
αμαύρωση = δυσφήμηση, κηλίδωση, ρύπανση, σπίλωση, διαπόμπευση, λίβελλος # υπόληψη, θαυμασμός, καύχημα, αίγλη, ενδοξότητα, τιμή, έπαινος, εγκώμιο<α+μαύρος,αμαυρόω(-ότητα)
αμαχητί = ειρηνικά, αναίμακτα # βάρβαρα, εμπόλεμα, εχθρικά<α+μάχη(αμάχητον,άμαχος,αμάχητος)
αμβλύνοια = ανοησία, μωρία, κουφόνοια, αφροσύνη, ευήθεια, αποχαύνωση # νοημοσύνη, ευφυΐα, ευστροφία, διορατικότητα,οξύνοια,οξυδέρκεια<αμβλύς+νους
αμβλύνομαι = αδυνατίζω, υποχωρώ, εκφυλίζομαι, χαλαρώνω, εξασθενώ # ενισχύομαι, ισχυροποιούμαι, τονώνω, θωρακίζω, ζωογονώ<αμβλύς(αμβλύτητα,αμβλυωπία)
άμβλυνση = μετριοπάθεια, εγκράτεια, σύνεση, περιστολή, μετρίασμα, απάλυνση, λιγόστευση, κάμψη, υποχώρηση # αμετρία, εξτρεμισμος, ένταση, όξυνση, εκτροχιασμός, μεγέθυνση
αμβροσία = ηδύτητα, απόλαυση, νέκταρ, ευφροσύνη, καρύκευμα,ελιξήριο # αγευσία, ανουσιότητα, απαρέσκεια, δυσανασχέτηση<α+βροτός,ο μη θνητός,άμβροτος,βιβρώσκω=τρώω απλό φαγητό
αμέλεια = αμεριμνησία, ξεγνοιασιά, ακηδία, ολιγωρία, οκνηρία, νωθρότητα, αργομισθία # μέριμνα, επαγρύπνηση, φιλεργία, φιλοπονία, ακαταπονησία, δραστηριότητα<α+μέλει(ενδιαφέρει)
Αμελλητί=αμέσως άνευ αργοπορίας,τάχιστα,αστραπηδόν,πάραυτα#αργά,βραδυφλεγώς,επαναπαυτικά
<α+μέλλω
αμελητέος = ασήμαντος, αναξιόλογος, ευκαταφρόνητος, τιποτένιος, άσημος, αφανής # σπουδαίος, σημαίνων, αξιοπαρατήρητος, αξιομνημόνευτος, ελλόγιμος<α+μέλει(αμελής,αμελώς)
αμελώ = αμεριμνώ, λησμονώ, αβλεπτώ, παραβλέπω, παραλείπω, ολιγωρώ, αποσιωπώ # φροντίζω, μεριμνώ, κήδομαι, επωμίζομαι, επιφορτίζομαι, μνημονεύω,ενθυμούμαι<α+μέλει(αμέλημα,-εια)
άμεμπτος = άπταιστος, αλάνθαστος, ανεπίληπτος, άψεκτος, άψογος, αδιάβλητος, ακατάκριτος, ασφαλής, αψεγάδιαστος # εσφαλμένος, πλημμελής, σφαλτός, επιλήψιμος, ψεκτός, επονείδιστος<α+μέμφομαι
αμ' έπος αμ' έργον; = στιγμιαίως, εν ριπή οφθαλμού, ακαριαίως, αυθωρεί, αυτοστιγμεί, διά μιας, παρευθύς, πάραυτα και παραχρήμα, εσπευσμένως # διηνεκώς, ενδελεχώς, αδιαλείπτως, παρατεταμένως, νυχθημερόν, επ' άπειρον
αμεριμνησία = αφροντισία, αμέλεια, ακηδία, ολιγωρία, ξεγνοιασιά, αδιαφορία, παράλειψη, απάθεια, αταραξία, απραγμοσύνη, μακαριότητα # φροντίδα, επαγρύπνηση, πρόνοια, μέλημα, ενδελέχεια, αναστάτωση, σύγχυση<α+μέριμνα(αμέριμνα,επίρ.)
αμέριστος = συνδεδεμένος, συμπαγής, ολοπαγής, συσσωματωμένος, συνυφασμένος, σύμφυτος, συναπτός, αδιαχώριστος, αδιαίρετος, αδίχαστος # ασύνδετος, χωριστός, μεμονωμένος, πολυσχιδής, αναφαίρετος<α+μερίζω
αμερόληπτος = αντικειμενικός, ανεπηρέαστος, απροκατάληπτος, αδελέαστος, ουδέτερος # χαριστικός, επηρεασμένος, προκατειλημμένος<α+μέρος +λαμβάνω(αμεροληψία,-πτώ)
αμέστωτος = άωρος, ανεξέλικτος, ανωρίμαστος, άθρεπτος, αγίνωτος, άγουρος, άμεστος # ακμάζων, ανθηρός, θαλερός, σφριγηλός, αειθαλής, ώριμος, γινωμένος, υπερώριμος<α+μεστός
αμετάβλητος = οριστικός, τελειωτικός, μόνιμος, πάγιος, αμετάθετος, αναλλοίωτος, ανάλλακτος # προσωρινός, παροδικός, εφήμερος, πρόσκαιρος,περαστικός, εξίτηλος, φευγαλέος<α+μετά+βάλω
αμετάθετος = ημιμόνιμος,αμετακίνητος,αμεταβίβαστος, ανεπίστρεπτος ,ασάλευτος ,αμετατόπιστος ,αμετεξέλικτος,αμετάτρεπτος # μετακινητός, φορητός<α+μετά +τίθημι
αμετάκλητος = αμετάτρεπτος, ανεπίστρεπτος, έγκυρος, απρόσβλητος, επικυρωτικός # μεταθέσιμος, μετακινήσιμος, ακυρώσιμος, ακατάλυτος<α+μετά+καλώ
αμεταμέλητος = αμετανόητος,αμετάπειστος, σταθερός, ευσταθής, συνεπής, άκαμπτος, ακλόνητος, ακράδαντος, αλύγιστος # άστατος, ρευστός, ευεπηρέαστος, ευμετάβλητος, ανερμάτιστος<α+μετά+μέλει
αμετάπειστος = αδιάλλακτος, αμετάλλακτος, ανένδοτος, ασυμβίβαστος, άκαμπτος, άτεγκτος # συμβιβαστικός, διαλλακτικός, μετριοπαθής, συζητήσιμος<α+μετά+πείθω
αμετάπτωτος =αμείωτος, τεταγμένος, εντατικός,αμετρίαστος υπερτατικός, αμετάβλητος, αναλλοίωτος # χαλαρωμένος, αλλαγμένος, ευμετάβλητος, ασταθής, ρευστός<α+μετά+πίπτω<α+μετά+πίπτω
αμετροέπεια = περιττολογία, αδολεσχία, ακράτεια, λογοδιάρροια, ασιγησία, βερμπαλισμός, λογοκοπία # βραχυλογία, ολιγοέπεια, κοντολογία, λακωνικότητα, συνοπτικότητα, συντόμευση, επιγραμματικότητα<α+μέτρο+έπος(λέγω)
άμετρος = υπερδιογκωμένος, απερίγραπτος, αρίφνητος, υπερβολικός, ασυγκράτητος, αναρίθμητος, απειροπληθής # ολιγομελής, ολιγάριθμος, ασήμαντος, υποφερτός, λελογισμένος,συγκρατημένος
αμιγής = ανόθευτος, γνήσιος, αυθεντικός,ακραιφνής, ατόφιος, απαραποίητος # ανακατεμένος, συνοθυλευμένος, κίβδηλος, προσποιητός, πλασματικός, πλαστογραφημένος<α+μείγνυμι
άμιλλα = απόπειρα, άθλος, συναγωνισμός, αναμέτρηση # ανταγωνισμός, αντιπαλότητα, πολεμική <άμα(αμιλλώμαι)
αμισθί = άνευ αποδοχών, δωρεάν, οικειοθελώς, εθελοντικά # επ' αμοιβή, ακριβά, αδρά, δαπανηρά <α+μισθός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου